Ain Dujiik

Wód miejscowego źródła używano do nawadniania ogrodów Jerycha i Archelais. Prawdopodobnie w tym miejscu wznosiło się biblijne Naaran (Joz 16,7 ; l Krn 7,28) na granicy pokoleń Beniamina i Efraima. W IV w. było jeszcze zamieszkane przez Żydów. Kwestia regularnej dystrybucji wody była wówczas przedmiotem zatargów z mieszkańcami Jerycha i mnichami laury Duka, W roku 1918 odkryto tutaj synagogę z piękną posadzką mozaikową, obecnie znajdującą się w muzeum w Jerozolimie. Mozaika przedstawia znaki zodiaku, Daniela w lwiej jamie i ozdoby geometryczne. Inskrypcje zawierają imiona dobrodziejów, którzy przyczynili się do budowy „miejsca świętego”. Niektórzy badacze wysunęli przypuszczenie, że określenie to nie oznacza synagogi, ale miejsce święte w sensie biblijnym. Miałby to być pomnik upamiętniający zjawienie się anioła Jozuemu (Joz 5,13-15). Anioł nakazał bowiem Jozuemu : „Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte” (5,15). Wydaje się, że pamięć o Jozucm przetrwała w pobliskim Maqam al-Imam Ali (l km na połu¬dniowy wschód), uważanym przez mahometan za miejsce święte. Imam Ali jest bowiem muzułmańskim bohaterem, którego legenda wyposażyła w rysy historyczne Jozuego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Morze martwe

 
 

Share this Post