Aleksandrejon

Twierdzę zbudował król Aleksander Janneusz (zm. 76 prz. Chr.). Tu schroniła się jego żona Aleksandra Salome, rządząca krajem po śmierci męża, a następnie jej syn Arystobul II (w roku 63 prz. Chr., gdy przybył tu Pompejusz). W roku 57 prz. Chr. Gabiniusz i Marek Antoniusz oblegali twierdzę, która po zdobyciu została zrównana z ziemią. W roku 38 prz. Chr. odbudował ją Feroras, brat Heroda Wielkiego. Herod więził w niej w roku 30 teściową Aleksandrę i żonę Mariamme, a w roku 7 prz. Chr. pochował tutaj Aleksandra i Arystobula, dwóch synów, których miał z małżeństwa z Mariamme.
Na szczycie zachowały się partie murów. Cały znaleziony tam materiał archeologiczny nie pochodzi z czasów wcześniejszych niż okres rna-chabcjski. Należy zatem wykluczyć proponowaną przez niektórych identyfikację Qarn Sartabeh z biblijnym Sartaii (Joz 3,16).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Morze martwe

 
 

Share this Post