Góra Kuszenia

Z centrum Jerycha można dotrzeć do Góry Kuszenia (Dżabal Quruntul). Ewangeliści po opisie chrztu Jezusa umieszczają natychmiast kuszenie : Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię, mówi św. Marek (1,12) ; a św. Łukasz : Powrócił Jezus znad Jordanu i przez czterdzieści dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni (4,1).
Chrystus nie musiał udawać się daleko. Wystarczyło wyjść na jedną z gór, które zamykają dolinę Jordanu od zachodu, by znaleźć się na pustyni. Tradycja czterdziestodniowego postu Jezusa jest wiązana z górą, która wznosi się niemal pionowo na równinie i nos: dziś nazwę Góry Kuszenia (albo Kwarantanny, czyli Czterdziestu Dni; stąd pochodzi arabska nazwa Dżabal Quruntul), Do jej zbocza uczepione są jak gniazda cele prawosławnego klasztoru greckiego, zbudowanego w roku 1895.
Znajduje się tu grota, gdzie miał przebywać Jezus w czasie czterdziestodniowego postu, gdy ukazał Mu się szatan, by Go kusić.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Morze martwe

 
 

Share this Post