Groty Qumran

Podczas gdy archeologowie interesowali się wykopaliskami w Chirbet Qumran, beduini przynieśli do Jerozolimy dalszą partię manu¬skryptów, odkrytą w odległym stąd o 18 km Wadi Murabba’at. Dokumenty zostały tam ukryte w czasie drugiego powstania żydowskiego. Wykopa¬liska podjęte w tamtejszej grocie w roku 1952 wykazały, że była ona za¬mieszkała w epoce chalkolitycznej (4000-3000), środkowego brązu (2000-1600), II żelaza (IX-VI w.) oraz w okresie rzymskim (II w. prz. Chr. -II w. po Chr.).
Wroku 1952 przebadano również wszystkie inne groty (około 20) w promie¬niu 8 km. Znaleziono w nich takie same fragmenty ceramiczne, jak w Chir¬bet Qumran. W grocie nr 3 odkryto dwa dobrze zachowane zwoje z miedzi, zapisane kwadratowym pismem hebrajskim. Dotychczas w jedenastu grotach odkryto około 000 różnych rękopisów (biblijnych i pozabiblijnych), czego około dziesięciu to zwoje kompletne, reszta zaś to fragmenty, nieraz bardzo cząstkowe. Przy Muzeum Rockefellera w Jerozolimie został stworzony międzynarodowy i międzywyznaniowy zespół uczonych pra¬cujących nad ich tłumaczeniem i publikacją.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Morze martwe

 
 

Share this Post