Nowe sanktuarium

Zostało wzniesione według projektu architekta Giovanni Mimo. Składa się z dwóch kościołów położonych jeden nad drugim : dolnego, czyli krypty, na po¬ziomic dawnych bazylik, oraz górnego.
Kościół dolny, sugestywny i pełen mistycznego nastroju, ma na celu strzec j zachowywać dla przyszłych pokoleń grotę Zwiastowania i resztki kościołów, które wznosiły się nad nią poprzednio (przed-bizantyjskiego, bizantyjskiego i krzyżow¬ców) i są świadectwem nieprzerwanego kultu tego miejsca oraz autentyczności tradycji. W gwieździstym sklepieniu koś¬cioła dolnego znajduje się ośmioboczny otwór, odpowiadający centrum kościoła górnego i kopuły.
Do kościoła górnego prowadzą schody od strony południowej i po dwóch bokach fasady zachodniej. Kościół ten, dysponu¬jący dużą przestrzenią, jest miejscem nabożeństw parafii ła¬cińskiej Nazaretu i uroczystości religijnych na większą skalę. Nad jego centrum wznosi się kopuła, mająca kształt odwróco¬nej lilii.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nazaret

 
 

Share this Post