Sanktuarium Zwiastowania

Tajemnica Zwiastowania i Wcielenia czczona jest w grocie wykutej w skale. Pod ołtarzem znajduje się inskrypcja : „Verbum caro hic factum est” („Słowo tutaj staio się ciałem”).
Miejsce, w którym dokonała się. ta wielka tajemnica, nie mogło być za¬pomniane przez uczniów Chrystusa. Już w pierwszych wiekach chrześci¬jaństwa przekształcono to pomieszczenie w miejsce kultu. Zapewne do¬konali tego potomkowie rodziny Maryi. Chrześcijanie pochodzący z po¬gaństwa wznieśli tu w V w. bazylikę typu bizantyjskiego, zachowując jednak w pełni tradycję miejsca. W roku 570 Anonim z Piacenzy, a dokładnie w sto lat później Arkulf zwiedzali kościół, który, jak podają, wzniesiony został nad domem Maryi i Świętej Rodziny. Świątynia ta pod koniec XI w., gdy Ziemię Świętą zajęli Łacinnicy, była całkowicie zburzona lub przynajmniej w znacznym stopniu zniszczona. Tankred, zostawszy księciem Galilei, odbudował ją w stylu romańskim i ówcześni pielgrzymi opisują jej bogactwo i przepych. Była ona trzynawowa. Z nawy północnej schodziło się do niewielkiej groty, w której czczono pamięć Zwiastowania i miejsca pobytu Świętej Rodziny. W roku 1263 Hajbars zrównał z ziemią wspaniały gmach, tak że z całego sanktuarium pozostała jedynie święta grota. Dopiero w roku 1620 Tomaszowi z Novary, Gwardianowi Góry Syjon, udało się otrzymać od emira Fachr ad-Dina te cenne ruiny. Od razu też zamieszkała tu wspólnota franciszkańska, by strzec tej świętej relikwi. Grotę Zwiastowania przekształcono w kaplicę, jednak dopiero w roku 1730 władze tureckie pozwoliły na wzniesienie ponad nią kościoła, który został następnie rozbudowany w roku 1871, a w roku 1955 zburzony, by dać miejsce budowli bardziej godnej tej wielkiej tajemnicy.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nazaret

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *