Ziemia Święta

Skrawek ziemi, ciągnący się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, który łączy Syrię z Egiptem, znany jest pod nazwą Ziemi Świętej. Tutaj bowiem rozegrały się najważniejsze wydarzenia Starego i Nowego Testamentu, a przestrzeni wieków skrawek ten nazywał się Ziemią Kana-nejczyków, Amorytów, Izraela, Judy, w zależności od tego, jakie narody tu mieszkały. Od epoki hellenistycznej aż do czasów najnowszych najczęściej używana była grecka nazwa Palestyna, pierwotnie odnosząca się tylko do wybrzeża za¬mieszkiwanego przez Filistynów (hebr. Pelisztim ; Joz 13,2). Chociaż kraj ten oglądany na mapie może się wydawać skraw¬kiem południowej Syrii, odcięty jest jednak od niej i od innych graniczących z nim krain naturalnymi granicami: od północy zamknięty jest południowym łańcuchem Libanu na linii od Tyru do podnóża Hermonu (2814 m npm.) ; od wschodu Pustynią Syryjsko-Arabską ; od południa regionami pustyn¬nymi, które rozciągają się bezpośrednio od Morza Martwego i Bcer Szeby ; od zachodu Morzem Śródziemnym. Powierzchnia nie przekracza 34 tyś. km2.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Ziemia Święta

 
 

Share this Post